Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka rehabilitacyjna LIB-MED w Michałowie Gabinet masażu Sala ćwiczeń Sala terapii manualnej Wanny do masażu wirowego kończyn górnych, dolnych oraz kręgosłupa

Dla kogo rehabilitacja domowa?

Rehabilitacją w warunkach domowych mogą być objęte osoby, które ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji bądź fizjoterapii. Ta forma opieki dotyczy pacjentów z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

- ogniskowymi uszkodzeniami mózgu np. po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach (do 12 miesięcy od zdarzenia),

- uszkodzeniem rdzenia kręgowego (do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia)

- chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)

- chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji)

- urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie)

Pacjenci po udarach mózgu powinni spełniać kryteria zawarte w Narodowym Programie Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu. Wymagane jest pisemne oświadczenie pacjenta dotyczące wcześniejszego korzystania z rehabilitacji w warunkach domowych (oświadczenie pozostaje w dokumentacji medycznej pacjenta).

Kontakt:
E-mail: info@lib-med.pl
tel. 600 090 987