Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka rehabilitacyjna LIB-MED w Michałowie Gabinet masażu Sala ćwiczeń Sala terapii manualnej Wanny do masażu wirowego kończyn górnych, dolnych oraz kręgosłupa

Realizowane przez NZOZ "LIB-MED" świadczenia rehabilitacyjne w warunkach domowych są bezpłatne, na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kto i w jaki sposób kieruje pacjenta na rehabilitację domową

Pacjent lub opiekun pacjenta mając skierowanie do poradni rehabilitacyjnej ustala w placówce termin wizyty lekarskiej w domu. Zgodnie z warunkami umów podpisywanych z Narodowym Funduszem Zdrowia każda placówka mająca kontrakt na świadczenia w poradni rehabilitacyjnej ma również obowiązek świadczyć pomoc w domu pacjenta.

Forma opieki domowej nad pacjentem wymagającym rehabilitacji

W zależności od wskazań lekarskich program usprawniania chorego realizowany jest przez fizjoterapeutę 3 razy w tygodniu lub częściej – zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjenta, nie mniej niż jedną godzinę dziennie.
W trakcie prowadzonej rehabilitacji domowej fizjoterapeuta współpracuje z pielęgniarką środowiskową (pielęgniarką opieki długoterminowej), która po zakończeniu procesu usprawniania przejmuje opiekę nad pacjentem.

Jak długo pacjent może być objęty opieką rehabilitacyjną w domu?

Czas rehabilitacji wynosi do 4 tygodni z możliwością powtarzania cyklu co 12 tygodni w zależności od stanu pacjenta. W uzasadnionych przypadkach rehabilitacja w warunkach domowych może zostać przedłużona. W sytuacji kiedy istnieją wskazania do kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych powyżej 8 tygodnia w ciągu roku, przedłużenie świadczeń w domu pacjenta możliwe jest po udokumentowaniu oraz potwierdzeniu takiej konieczności przez lekarza kierującego na rehabilitację domową lub lekarza poradni rehabilitacyjnej.

Powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej MOW NFZ.